Hà Nội rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách

- Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy thường xuyên chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy…

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Hà Nội rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy thường xuyên chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng (Ảnh: Viết Thành).

Quy định này nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy về vị trí, tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên; tích cực, chủ động, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên.

Đồng thời, quy định cũng giúp Hà Nội kịp thời phát hiện những đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Hà Nội kỳ vọng quy định sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Ngoài ra, quy định sẽ giúp các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, thống nhất theo đúng các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương trong công tác quản lý đảng viên; công tác rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thường xuyên chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; kịp thời chấn chỉnh đối với tổ chức Đảng, đảng viên không thực hiện đúng các quy định Điều lệ Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Theo Nguồn dantri.com.vn

Hà Nội rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách - Tin Nhanh