Tạo tín chỉ carbon trên lúa, nông dân Nghệ An có thêm 1,6 triệu USD thu nhập

Đầu vụ Xuân 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An cùng với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Công ty Green Carbon và đại diện tổ chức JICA đã thực hiện chương trình “Tạo tín chỉ Carbon trong sản xuất lúa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chương trình thực hiện trên diện tích gần 5.339,5 ha thuộc 5 huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu và Đô Lương với khoảng 24.000 hộ gia đình tham gia.

Tạo tín chỉ carbon trên lúa, nông dân Nghệ An có thêm 1,6 triệu USD thu nhập

Theo Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chương trình đã tổ chức 6 hội thảo cấp huyện, 8 hội thảo cấp xã cho các cán bộ xã, 32 lớp tập huấn cho dân tại 31 xã vùng triển khai. Hướng dẫn, theo dõi giám sát việc áp dụng quy trình tưới ngập khô xen kẽ (AWD) và xây dựng dữ liệu cho hồ sơ pháp lý trong việc cấp tín chỉ carbon. Triển khai đo đạc diện lượng khí phát thải trên vùng dự án tại 3 huyện điển hình cho các hình thức canh tác với tần suất lấy mẫu khí thải 1 lần/tuần trong cả vụ.

Bên cạnh đó, Công ty Green Carbon INC – đơn vị chính trong chương trình “Tạo tín chỉ Carbon trong sản xuất lúa” cũng đã tổ chức các hoạt động để xây dựng hồ sơ pháp lý cho việc tạo tín chỉ carbon, tổ chức ký thoả thuận thực hiện dự án tới tận người dân với 5 huyện triển khai. Nguồn vốn thực hiện dự án thí điểm được JICA hỗ trợ và công ty Green Carbon INC bố trí.

Đại diện Công ty Green Carbon INC cho biết, qua đánh giá sơ bộ kết quả triển khai vụ xuân năm 2024 cho thấy, chưa thấy ảnh hưởng của việc áp dụng quy trình AWD đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, trong khi đó đã giảm được 2-3 lần tưới/vụ so với tập quan người dân. Đồng thời bước đầu ghi nhận có sự giảm lượng khí mê tan (CH4) phát thải đáng kể trong sản xuất lúa tại các điểm theo dõi.

Đặc biệt, chương trình thí điểm đã đem lại những kết quả hết sức đáng ghi nhận. Theo đó, do thực hiện theo quy trình canh tác mới nên công tác tưới cũngtiết kiệm nước, làm giảm tiền điện và công bơm. Thu từ tín chỉ đạt khoảng 7-8 tín chỉ/ha năm. Với giá 1 tín chỉ khoảng 15 USD, thì với diện tích thí điểm, chương trình đem lại nguồn thu khoảng 1,6 triệu USD.

Với thành công ban đầu đó, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ đề xuất UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì và phát huy các vùng thuộc 5 huyện đã thực hiện chương trình tại vụ Xuân năm 2024 với diện tích khoảng 5.200 ha. Đồng thời, tiếp tục mở rộng chương trình cho 4 huyện mới gồm Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Thanh Chương, Tân Kỳ với diện tích dự kiến khoảng 4.000 ha.

-> Xuyên rừng Pù Mát xem "cụ" sa mu dầu hơn 2.000 năm tuổiPV

Theo Nguồn giadinhonline.vn

Tạo tín chỉ carbon trên lúa, nông dân Nghệ An có thêm 1,6 triệu USD thu nhập - Đời Sống