Năm 2024, phụ nữ bao nhiêu tuổi thì nghỉ hưu?

Năm 2024, lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ hưu khi đủ 56 tuổi 4 tháng.

Tuổi hưu năm 2024 của người lao động

Năm 2024, phụ nữ bao nhiêu tuổi thì nghỉ hưu?

 Nữ giới trong điều kiện bình thường được nghỉ hưu khi đủ 56 tuổi 4 tháng. Ảnh - BHXH Việt Nam.

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động muốn nghỉ hưu cần phải đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu.

Theo quy định, năm 2024, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường được tính tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam, 4 tháng đối với lao động nữ theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

Cụ thể, theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường từ 2021 sẽ được xác định như sau:

Tuổi nghỉ hưu được tăng theo lộ trình từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lưu ý, độ tuổi này áp dụng đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Như vậy, năm 2024 tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam là 61 tuổi, nữ 56 tuổi 4 tháng. Theo lộ trình tăng này, từ năm 2028 trở đi tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 62 tuổi, và từ năm 2035 trở đi tuổi nghỉ hưu của nữ sẽ là 60 tuổi.

Bảng tuổi hưu của người lao động trong điều kiện bình thường

Năm 2024, phụ nữ bao nhiêu tuổi thì nghỉ hưu?

 Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường (Ảnh chụp màn hình).

Điều kiện hưởng lương hưu

Năm 2024, phụ nữ bao nhiêu tuổi thì nghỉ hưu?

 

Để được hưởng lương hưu trong năm 2024 (áp dụng cho người làm việc trong điều kiện lao động bình thường), căn cứ theo quy định tại Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động cần đáp ứng đủ 2 điều kiện sau: Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, đối với lao động nam là từ đủ 61 tuổi, lao động nữ là từ đủ 56 tuổi 4 tháng.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu, cứ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đối với lao động nữ nghỉ hưu, cứ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Để có tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% thì lao động nữ nghỉ hưu năm 2024 phải đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội trở lên, còn lao động nam phải đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội trở lên.

Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt sẽ do Chính phủ quy định.

Điều kiện để người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn

Điều kiện để người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu gồm:

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 từ đủ 15 năm trở lên.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp được pháp luật có quy định khác.

Nhà có trẻ nhỏ cần thiết kế theo cách này để đảm bảo an toàn cho con

Theo Nguồn thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

Năm 2024, phụ nữ bao nhiêu tuổi thì nghỉ hưu? - Tin Nhanh